فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

شماره های داخلی مرکز

رای دهی:  / 27
ضعیفعالی 

شماره تلفن های مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

کد شهر:056

تلفن های مرکز: 32207073-32207298-32207056

 

 شماره تلفن های داخلی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

اپراتور- دبیرخانه- دفتر ریاست

114

ریاست

112

مدیر آموزشی و پژوهش

111

امور دانش آموختگان

108

آموزش- امور رایانه

106

امور مالی

104

نظام وظیفه- بایگانی

103

مدیرگروه فن آوری اطلاعات

(ساعت حضور: شنبه و چهارشنبه 18-16)

115

مدیر گروه عمران

111

مدیر گروه زبان

112

مدیر گروه مدیریت فرهنگی

32219356 داخلی 112

مدیر گروه حسابداری

32219356 داخلی 118

مدیر گروه حقوق

121

دفتر کارآفرینی و معاونت مرکز

117

بسیج

119

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

121

آبدارخانه

122

سرایداری

124

نمابر

102