فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

دومین جشنواره امید

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید مرکز

دومین جشنواره امید، به منظور ارزیابی، معرفی و تقدیر از پژوهشگر برتر و کارآفرین برتر سال 96 از بین مراکز علمی کاربردی سراسر کشور توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در تهران برگزار می گردد. لذا از کلیه دانشجویان و مدرسان مرکز که دارای دستاورد پژوهشی یا ثبت اختراع و یا فعالیت کارآفرینانه دارند، جهت ثبت نام و ارائه مدارک حداکثر تا تاریخ 15/10/96 به دفتر کارآفرینی مرکز جناب آقای مهندس دهقانی مراجعه نمایند.