فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

حضور مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در دومین نمایشگاه پژوهش و فناوری

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند در دومین نمایشگاه پژوهش، فناورانه و صنعت استان که در نمایشگاه بین المللی بیرجند به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردیده بود، با حضور و مشارکت فعال در غرفه دانشگاه جامع استان مورد تقدیر ستاد برگزاری نمایشگاه و استقبال مسئولین و بازدیدکنددگان از نمایشگاه قرار گرفت.