فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

جشنواره ورزش همگانی

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 


برگزاری جشنواره ورزش همگانی از سوی واحد استانی در دو بخش (دانشجویان )و(کارکنان - اساتید ) در نیمه دوم آذر ماه 96