فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

شروع ثبت نام وام عتبات

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

دانشجویان متقاضی وام عتبات می بایست از تاریخ 15/06/96 لغایت 30/06/96 به محل تحصیل خود مراجعه نموده و اقدامات لازم را به عمل آورند. ضمنا مبلغ وام عتبات به دانشجویان مجرد 000/000/10 ریال و برای دانشجویان متأهل 000/000/15 ریال افزایش یافته است.