فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

معرفی طرح دانش آموخته علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند به عنوان دستاورد برتر دانشگاه جامع کشور

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

معرفی طرح دانش آموخته علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند به عنوان دستاورد برتر دانشگاه جامع کشور
دستاورد دانش آموخته موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند در نخستین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در بیست و پنجمین سال فعالیت دانشگاه به عنوان دستاورد برتر دانشگاه جامع کشور شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، طرح «امیرحسام افشار کهن» جوان بیرجندی با عنوان ظروف یکبار مصرف از کاه موسسه آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند در نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی کشور مقام برتر را به دست آورد.
وی توضیحی در خصوص طرح داد و افزود: طرح ظروف یکبار مصرف از کاه در کشور و دنیا بی‌نظیر است چرا که نمونه داخلی و خارجی ندارد.
افشار کهن یادآور شد: برگشت این ظروف، ظرف مدت سه ماه به طبیعت، کاهش حداکثری انرژی تولید، کاهش قیمت تمام شده این ظروف، قابلیت استفاده مجدد با حفظ کاربرد قبلی و بازیافت سریع در طبیعت از جمله مزایای این طرح است.
گفتنی است، در این نمایشگاه، 281 مرکز علمی‌کاربردی با 1200 دستاورد از 27 استان کشور شرکت کرده بودند.