فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

زمانبندی آزمون کتبی سیزدهمین جشنواره قران و عترت دانشگاه

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

 زمان­بندی آزمون کتبی سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

آزمون

زمان برگزاری

نحوه برگزاری

مرحله نخست

15 مرداد

اینترنتی

مرحله نهایی

12 شهریور

متعاقبا اعلام می گردد