فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

درخواست میهمان نیمسال تحصیلی تابستان 96-95

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

مهلت ثبت درخواست میهمان نیمسال تحصیلی تابستان 96-95 در سامانه سجاد از تاریخ 19/4/96 لغایت 22/4/96 می باشد.
لذا با توجه به کوتاه بودن زمان ترم تابستان، هیچ درخواستی پس از مهلت مذکور قابل ثبت و بررسی نمی باشد.