فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

چهارمین جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

در راستای تفاهمات بعمل آمده با شهرداری کلانشهر تبریز، بخش ایده چهارمین جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری با محوریت تبریز 2018 در قالب طرح شتاب (شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مردادماه سال96 برگزار خواهد شد.
صاحبان ایده می توانند با مراجعه به سایت idea2018.tabriz.ir جهت ثبت نام در جشنواره اقدام نمایند.