فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

فراخوان کارگروه ICT استان

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

فراخوان کارگروه ICT استان در خصوص ارائه طرح ها در زمینه های الویت دار فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح زیر می باشد: