فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

نمایشگاه 25سال توانمندی های دانشگاه علمی کاربردی

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان که دارای ابتکار، اختراع یا تالیف کتب می باشند دعوت میشود جهت شرکت در نمایشگاه 25سال توانمندی های دانشگاه علمی کاربردی که از تاریخ 8 الی 11 مرداد ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد ، آثار خود را به دفتر کارآفرینی مرکز معرفی نمایند.