فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

فراخوان ثبت نام دانشجویان ممتاز

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 
فراخوان ثبت نام دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی 97-96:
فرصت ثبت نام دانشجویان واجد شرایط تا تاریخ 3/6/96 از طریق سامانه ثریا به آدرس www.soraya.bmn.ir می باشد