فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

مسابقه پيامكي

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 


مسابقه پيامكي با عنوان دانش و اشتغال
دانشجويان علاقمند به شركت در مسابقه مي توانند بهترين جمله از سخنان امام خميني مرتبط با موضوع مسابقه را به شماره 30005612221020 تا تاريخ 15/3/96 پيامك كنند.