فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

به اطلاع می رساند نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی پیرامون زمینه های علمی و محورهای پژوهشی در سال جاری برگزار می گردد.متقاضیان متولد 01/01/1361 به بعد می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.Khwarizm.ir جشنواره جوان خوارزمی در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی نسبت به ثبت نام الکترونیکی بخش دانش پژوهان و فناوران اقدام نمایند.مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه از اسفند ماه 95 تا پایان خرداد 96 می باشد