فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

تبریک روز معلم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

ای استاد...
ای روشنی بخش دلها
براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم) هستی، چگونه می توان تو را ستود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی
روز معلم گرامی باد
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی-مرکز بیرجند