فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

دومین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

دومین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس برگزار می گردد.

شیوه نامه و منابع بخش کتبی جشنواره در سایت http//:shahed.saorg.ir در دسترس و قابل بهره برداری است