فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

اولین اردوی گنبد گیتی در خراسان جنوبی اجرا شد

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

اولین اردوی گنبد گیتی 25 آبان ماه در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، در راستای اجرای برنامه‌های هماهنگ فرهنگی، جهاددانشگاهی استان با همکاری مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران، اولین اردوی گنبد گیتی در سومین دوره این طرح در کوه‌های باقران بیرجند برگزار شد.
حمید مرادی، سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 25 آبان‌ماه گفت: در راستای تقویت روحیه نشاط، شادابی، سلامت جسم و روح دانشجویان همچون سنوات گذشته این واحد برنامه‌های مفرح کوهپیمایی وکوهنوردی را برگزار می‌کند.
وی ادامه داد: امسال هم در سومین دوره اردوهای دانشجویی گنبد گیتی، اولین برنامه با حضور 40 نفر از دانشجویان دختر فعال عضوکانون‌های فرهنگی جهاددانشگاهی و موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند برگزار شد.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی هدف از برگزاری این برنامه را تقویت روحیه نشاط، شادابی، پایداری و مقاومت در برابر سختی‌ها و آشنایی دانشجویان جهت حفاظت از محیط زیست وپاکسازی محیط کوهستان برشمرد.
گفتنی است، این برنامه به همت مرکز گردشگری دانشجویان ایران، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان، انجمن علمی گروه مدیریت امورفرهنگی وکانون زمین پاک سازمان دانشجویان برگزار شد.
همچنین دانشجویان در این برنامه ضمن آموزش مقدماتی صعود و فرود در مناطق کوهستانی، به پاکسازی محیط زیست و جمع‌آوری زباله‌ها پرداختند.
شایان ذکر است، این برنامه به مدت سه ساعت به‌طول انجامید و دانشجویان از منطقه بند امیر شاه به یکی از قله های مرتفع باقران صعود نمودند.