فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

انتخاب کارآفرین نمونه

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

با توجه به ماموریت دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان دانشگاه نسل سوم در زمینه ترویج فرهنگ کارآفرینی و نیز به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، در نظر داریم ضمن شناسایی کارآفرینان موفق دانشگاه از آنها قدردانی بعمل آوریم.

علاقه مندان می توانند تاریخ 95/8/30 با در دست داشتن مستندات به دفتر کارآفرینی مراجعه و نسبت به تکمیل کاربرگ مربوطه اقدام نمایند.