فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

پذیرش مقاله آقای احمد مخمل باف با عنوان مروری بر رویکرد حسابداری ارزش منصفانه

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

مقاله آقای احمد مخمل باف(دانشجوی فارغ التحصیل رشته حسابداری مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند) با عنوان "مروری بر رویکرد حسابداری ارزش منصفانه"، که با همکاری آقای مجتبی ابراهیمی مدیر گروه حسابداری مرکز به رشته تحریر در آمده است، جهت چاپ در مجله پژوهش های حسابداری پذیرش شده است.