فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

پذیرش مقاله آقای احمد مخمل باف با عنوان مروری مختصر بر سیاستهای مالی و اقتصادی با تاکید بر نامگذاری سال

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

مقاله آقای احمد مخمل باف ،دانشجوی فارغ التحصیل رشته حسابداری مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند با عنوان "مروری مختصر بر سیاستهای مالی و اقتصادی با تاکید بر نامگذاری سال"، جهت چاپ در مجله پژوهش های حسابداری پذیرش شده است.