فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

پذیرش مقاله آقای احمد مخمل باف با عنوان مروری مختصر بر نقش آموزش در علوم مالی

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

مقاله آقای احمد مخمل باف دانشجوی فارغ التحصیل رشته حسابداری مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند، با عنوان "مروری مختصر بر نقش آموزش در علوم مالی"، که با همکاری مهندس جلال الدین صادقی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و آقای مجتبی ابراهیمی مدیر گروه حسابداری مرکز به رشته تحریر در آمده است، جهت چاپ در مجله پژوهش های حسابداری پذیرش شده است.