فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

پذیرش مقاله آقای احمد مخمل باف فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته حسابداری

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

مقاله آقای احمد مخمل باف(دانشجوی فارغ التحصیل رشته حسابداری مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند) با عنوان "مروری مختصر بر نقش فرهنگ در علوم مالی"، که با همکاری مهندس جلال الدین صادقی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و آقای مجتبی ابراهیمی مدیر گروه حسابداری مرکز به رشته تحریر در آمده است، جهت چاپ در مجله پژوهش های حسابداری پذیرش شده است.