فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

کمیته تخفیف

رای دهی:  / 10
ضعیفعالی 

 برطبق آيين نامه تخفيف شهريه تحصيلي دانشجويان،‌ دانشجويان واجد شرايط اعم از دانشجويان ممتاز داراي رتبه هاي اول تا سوم هر رشته تحصيلي  دانشجويان تحت پوشش كميته امداد (ره)، بهزيستي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي و.... مي توانند درطول تحصيل برطبق مفاد آيين نامه با ارائه درخواست تخفيف شهريه تحصيلي به امور دانشجويي مركز، از اين مزايا استفاده نمايند.

درخواست تخفیف می بایست در قالب فرم مربوطه به همراه مستندات توسط دانشجو تکمیل و در فاصله زمانی پایان آبان ماه در نیمسال اول و پایان اردیبهشت ماه در نیمسال دوم، تحویل امور دانشجویی گردد.

 

روند نمای درخواست تخفیف ویژه دانشجویان ممتاز علمی:

1- اعلام رتبه بندی علمی دانشجویان در اردیبهشت ماه برای نیمسال اول و در آبان ماه برای نیمسال دوم توسط امور دانشجویی

2- دریافت فرم درخواست تخفیف از انتشارات یا دانلود آن از طریق سایت برای دانشجویان دارای رتبه های اول تا سوم

3- تکمیل و تحویل فرم مربوطه به امور دانشجویی در تاریخ های اعلام شده

4- تشکیل کمیته تخفیف مرکزو بررسی درخواست های ارائه شده

5- ارسال صورتجلسه کمیته تخفیف مرکز به سازمان مرکزی

6- تایید تخفیفات درخواستی توسط سازمان مرکزی

7- اعلام لیست اسامی تخفیفات تایید شده توسط امور دانشجویی

8- مراجعه دانشجو به امور مالی و کسر مبلغ تخفیف از شهریه در ابتدای هر نیمسال