فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

صندوق رفاه دانشجویان

رای دهی:  / 7
ضعیفعالی 

 وام شهریه

 به منظور كمك به بخشي از هزينه هاي تحصيلي دانشجويان ، وامهاي دانشجويي در غالب وام شهريه تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط تعلق خواهد گرفت.

 متقاضیان می بایست در زمان اعلام آغاز ثبت وام شهریه از سوی امور دانشجویی طبق دستورالعمل موجود ذیل نسبت به درخواست، تکمیل و تحویل مدارک اقدام نمایند. 

 

- مدارک درخواست وام

 

 

 - آشنایی با ضوابط ومقررات باز پرداخت تسهیلات دانشجویی

 

*نامه تسویه حساب جهت دریافت مدرک تحصیلی: بدین منظور به صورت حضوری به امور دانشجویی مراجعه یا با تماس تلفنی هماهنگ نمایید.

  


 

 بیمه خدمات درمانی و حوادث دانشجویی

 هر ساله طبق بخشنامه هاي ارسالي به مراكز وموسسات علمي-كاربردي كليه دانشجويان مي توانند تحت پوشش بيمه حوادث و بيمه خدمات درماني قرارگيرند.

در طول دوران تحصیل در صورت بروز هرگونه حادثه ای، دانشجوی حادثه دیده می تواند با ارائه اسناد پزشکی و مالی و دریافت نامه معرفی به شرکت بیمه طرف قرارداد، از امور دانشجویی نسبت به دریافت قسمتی از هزینه های خود اقدام نماید.

 

سایت های مرتبط

وب سایت صندوق رفاه