فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

انجمن علمی

رای دهی:  / 10
ضعیفعالی 

به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان وحمايت از فعاليتهاي جمعي وخودجوش پژوهشي و مشاركت دانشجويان مستعد وتوانمند در جهت بالندگي علمي و فرهنگي، انجمن علمي، با كميته هاي تخصصي كامپيوتر وحسابداري تاسيس گرديده است كه دانشجويان علاقمند مي توانند به منظور بهره مندي از برنامه هاي اين انجمن با حضور در دفتر انجمن به عضويت آن درآيند.

 

سایت های مرتبط

وب سایت انجمن علمی دانشگاه جامع