فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

امور شاهد و ایثارگر

رای دهی:  / 7
ضعیفعالی 

 کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمان ثبت نام می بایست با ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تشکیل پرونده در امور دانشجویی مرکز اقدام نمایند تا بتوانند از تسهیلات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی مربوطه بهره مند گردند.

 به منظوراستفاده از تسهیلات شهریه، دانشجویان عزیز می بایست پس از انتخاب واحد و قبل از پرداخت شهریه با همراه داشتن برگ انتخاب واحد خود به امور دانشجویی مراجعه نمایند.