فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

امور خوابگاهها

رای دهی:  / 10
ضعیفعالی 

در اين مركز با توجه به حجم بالاي دانشجويان متقاضي خوابگاه، در صورت امکان نسبت به معرفی دانشجویان غیر بومی متقاضی به خوابگاههای خودگردان طرف قرار داد اقدام خواهد شد.

بدین منظور دانشجویان متقاضی می بایست در هر نیمسال پس از انتخاب واحد با همراه داشتن برگه انتخاب واحد خود به امور دانشجویی مراجعه و نسبت به دریافت فرم اسکان اقدام نمایند.