فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

امور تغذیه

رای دهی:  / 10
ضعیفعالی 

  بخش تغذيه اين مركز از سال 1383 شروع بكار نموده وهم اكنون نيز با استفاده از یارانه دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان به ارائه خدمات از نوع غذاي گرم به دانشجويان غيربومي دوره های ترمی مي پردازد. درحال حاضر تمام مراحل رزرو غذا تا مرحله تحويل از طريق اتوماسیون تغذیه انجام مي پذيرد.

  

دانلودراهنمای استفاده از سلف سرویس