فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

امور استعدادهاي درخشان

رای دهی:  / 8
ضعیفعالی 

همه ساله همزمان با سالروز تاسيس دانشگاه علمي-كاربردي به منظور ايجاد رقابتي گسترده درعرصه هاي علمي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي و شناسايي دانشجويان نخبه و برتر مراكز علمي-كاربردي جشنواره انتخاب دانشجوي نمونه علمي-كاربردي برگزار مي شود كه بدين منظور علاقمندان مي توانند با مراجعه به دفتر امور دانشجويي وفرهنگي مركز برطبق آيين نامه ها ومقررات مربوطه در اين رقابت شركت نمايند.