فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

نقشه کشی

رای دهی:  / 8
ضعیفعالی 

معرفی رشته (نقشه کشی)

 

 

تعریف وهدف:

 

هدف ازبرگزاری دوره کاردانی پیوسته علمی-کاربردی نقشه کشی صنعتی تربیت افرادی است که باآگاهی وشناخت مناسب ازامکانات بخش تولیدوقابلیت های آن بتوتند بادرکی صحیح ازاصول طراحی مهندسی اجزاء مختلف ماشین آلات صنعتی با رعایت استانداردهای نقشه کشی فکرطراح رابه زبان نقشه های صنعت جهت تفهیم برای ساخت ومونتاژ به کارگاه قسمت تولید ارائه نماید.

بنابراین افراد به راحتی می توانند به عنوان دستیارکارشناس بکارگرفته شده وهمچنین باتوجه به دروس گذرانده شده می توانند درسطوح پایین تر اقدام به طراحی پروژه های ساده بنمایند.

این افرادقابلیت کاردر دفاترفنی،نقشه کشی،نظارت وبازرسی وکنترل کیفی می باشند.

 

ضرورت واهمیت:

 

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی درجهان وضرورت خودکفایی درصنایع کشورنیازمبرم صنایع درزمینه نقشه کشی صنعتی،اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد دراین رشته بیش ازپیش احساس می شود.بدیهی است اجرای برنامه وتربیت نیروی کارآمد دررشته مذکورمی تواند گام موثری درامرپیشرفت،ساخت،تقویت وبهینه سازی تولیدات صنعتی گردد.

 

 

تاریخچه رشته درمرکز:

 

رشته نقشه کشی عمومی-گرایش نقشه کشی وطراحی صنعتی (کاردانی پیوسته) پذیرش دانشجودراین رشته ازنیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 آغازوتاکنون طی دودوره 29 دانشجومشغول به تحصیل می باشند.