فهرست اصلی

معرفی مدیرگروه مدیریت امورفرهنگی

رای دهی:  / 16
ضعیفعالی 

معرفی مدیر گروه:                                                                                                                                      

 حمید مرادی                                                                                                            

-  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

-  موضوع پایان نامه فوق لیسانس «تأثیر بازارچه های مرزی میلک و میرجاوه و بندر آزاد تجاری چابهار در امر آموزش و پرورش»

-  سوابق تدریس

  • مدرس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی
  • مدرس طرح های ملی در استان سیستان بلوچستان
  • مجری طرح های مختلف در استان سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی