فهرست اصلی

معرفی رشته مدیریت امور فرهنگی

رای دهی:  / 16
ضعیفعالی 

معرفی رشته مدیریت امور فرهنگی:

فرهنگ بر نهاد، سیرت و شخصیت ملت ها تأثیر می گذارد و چنانچه فرهنگی واسطه میان تفکر و تمدن گردد به تمدن نشاط، قوت و نظم می بخشد چراکه حضور تفکر قدرت را در پی خود می آورد.

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فرهنگی و کاردانی حرفه ای در این مرکز در قالب آموزش های علمی کاربردی به برنامه ریزی آموزشی اطلاق می گردد که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت و کاربرد آن در حوزه های فرهنگی بتوانند وظایف خود را در مشاغل قابل احراز به نحو شایسته ای انجام دهند.

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:

-   داشتن دیپلم (برای مقطع کاردانی)

-   داشتن حداقل مدرک کاردانی در یکی از رشته های مرتبط با سایر دانشجویان به شرط گذراندن دروس جبرانی (برای مقطع کارشناسی)

-   داشتن ضوابط و شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور