فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

ساختمان

رای دهی:  / 11
ضعیفعالی 

 

 

معرفی رشته (ساختمان)

 

 

اهمیت وضرورت دوره:

باتوجه به فعالیتهای ساختمانی درکشورنیازمبرم به صنعت ساخت وسازساختمان وتربیت نیروی انسانی کارآمد دراین تخصص احساس می شود.لذا برنامه کاردانی پیوسته باتوجه به اهداف ومشخصات زیر طراحی شده است.

 

مشاغل فارغ التحصیلان:

فراگیران پس از گذراندن دوره کاردانی (پنجساله)قابلیتهای لازم برای اشتغال درزمینه های زیررابدست خواهند آورد.

 

1-    سرپرست پروژه ساختمانی

2-    نقشه کشی ساختمان(پروژه های کوچک وبزرگ)

3-    کنترل کننده وبیان کننده نقشه درمحل احداث پروژه ها

4-    به عنوان متروردر مهندسین مشاوریاشرکتهای ساختمانی متره وبرآوردکند. 

 

تاریخچه رشته درمرکز:

 

رشته ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (کاردانی پیوسته )پذیرش دانشجودراین رشته ازنیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 آغازوتاکنون طی دودوره 46 دانشجومشغول به تحصیل می باشند.