فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

گروه زبان

رای دهی:  / 15
ضعیفعالی 

مرکزعلمی کاربردی جهاددانشگاهی درسال 1383 فعالیت خودرابارشته مترجمی زبان انگلیسی درمقطع کاردانی (نظام ترمی) آغازکرد.درترم های آتی درمقطع کاردانی رشته آموزش زبان انگلیسی نظام پودمانی نیزافزوده شد.هم اکنون درشاخه زبان انگلیسی بادوگرایش کاردانی مترجمی زبان انگلیسی وکارشناسی مترجمی خبرانگلیسی به کارخود ادامه می دهد.

معرفی مدیرگروه :

نرگس معصومی مفرد

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

فوق لیسانس زبانشناسی هممگانی دانشگاه بیرجند