فهرست اصلی

اسلاید شو تصاویر

گروه حقوق

رای دهی:  / 21
ضعیفعالی 

معرفی گروه حقوق


در سالیان اخیر تحولات دانش اجتماعی نقش واهمیت تخصص در مسائل حقوقی و ثبتی را دو چندان کرده است لذا با کمبود کارشناس در مسائل حقوقی به ویژه امور ثبت در کل کشور اقتضا دارد به تربیت متخصصان در این رشته مبادرت گردد. دوره کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی یکی از دوره هایی است که هدف آن رفع کمبودهای مذکور بوده و این رشته از سال 87 در این مرکز دانشجو می‌پذیرد با توجه به اینکه این گرایش زیر مجموعه حقوق قضایی است مشاغل زیر قابل احراز می‌باشد.

1- سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی

2- وکالت دعاوی خصوصی و دولتی(داخلی-خارجی) (منوط به دارابودن کاردانی مرتبط)

3- قضاوت (منوط به دارابودن کاردانی مرتبط)

4- مشاوره حقوق(کارشناس حقوقی)در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی

5- کارشناس حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری

6- کارشناس ثبتی در اجرای احکام اسناد و املاک در ادارات ثبت اسنادو املاک

7- کارشناس ثبتی-حقوقی در دفاتر اسناد رسمی