فهرست اصلی

معرفی مدیرگروه حسابداری مرکز

رای دهی:  / 29
ضعیفعالی 

مجتبی ابراهیمی رومنجان- دانشجوی دکترای حسابداری

-     عضویت در مجامع حرفه ای:

*  عضو انجمن حسابداران خبره ایران

*  عضو انجمن حسابداری ایران

*  عضو انجمن حسابرسی ایران

*  عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

*  عضو انجمن مهندسی مالی ایران

* عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

-         سوابق تدریس:

*   تدریس حسابداری پیشرفته2 و حسابداری میانه 1و2 از سال1388  تا کنون در دانشگاه پیام نور بیرجند

*  تدریس حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری صنعتی1،2 و3، مباحث جاری در حسابداری،اصول حسابرسی 1و2، اصول حسابداری 1،2 و 3 از سال 1387 تا 1390 در دانشگاه آزاد و پیام نور نهبندان

* تدریس حسابداری میانه1، اصول حسابداری3 و مباحث جاری در حسابداری در سال1392 در دانشگاه آزاد قاین

*   تدریس کاربرد استانداردهای حسابداری، کاربرد استانداردهای حسابرسی، حسابداری پیشرفته 2، مباحث جاری در حسابداری و حسابداری بهای تمام شده، حسابداری صنعتی3 و حسابداری شرکتهای سهامی در دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند از سال 1391 تاکنون

*  مدرس دوره های حسابداری سازمان فنی و حرفه ای 1388

-        اطلاعات پژوهشی:

*  نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" بررسی میزان تحقق اهداف تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری ایران" به راهنمایی دکتر احمد مدرس استاد دانشگاه تهران

* تآلیف کتاب راهنمای اصول حسابداری 1 ویژه دانشجویان پیام نور به سال1388

*  پذیرش و چاپ بیش از 80 عنوان مقاله در مجلات علمی پژوهشی، علمی تخصصی و ترویجی، ISC و کنفرانسهای معتبر ملی و بین المللی

* مدیر پژوهشی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

-        سوابق کاری:

*  مدرس تمام وقت و مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند از سال 1392 تاکنون

*  مسئول پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

*  مسئول امور مالی انجمن خوشنویسان بیرجند از سال 1383 تا1391

*  بازرس انجمن خوشنویسان بیرجند 1387

* خزانه دار کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی از سال1386 تا 1387

* مشاور مالی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی 1392

-        سخنرانی ها و تدریس در کارگاهها:

* مدرس کارگاه آموزشی آشنایی با بازار سرمایه ایران در دانشگاه پیام نور نهبندان

* مدرس کارگاه آشنایی با اصول علمی مقاله نویسی در دانشگاه علمی کاربردی

* سخنرانی در همایش هدفمندسازی یارانه ها؛ ضرورتها و راهبردها با مشارکت دانشگاه آزاد و فرمانداری شهرستان نهبندان در سال 1389

*   سخنرانی در همایش هفته حسابدار در سال 1390 در دانشگاه پیام نور بیرجند